Kamu hukukunun ceza ve suç içeren kavramlarını belirleyen ve inceleyen dalı ceza hukukudur. Ceza ve suç kanunlarla belirlenen karşılığı olduğu zaman ancak işlevsellik kazanır. Ceza hukuku ceza özel ve ceza genel olarak iki bölümde incelenebilir. Genel ceza hukuku dendiği zaman akla genel hükümler, suç teşkil eden maddi ve manevi kavramların tanımı, suçu ortadan kaldıran etkenler, suç azaltıcı veya ortadan kaldırmaya yarayan unsurlar gelmelidir. Özel ceza hukuku dendiği zaman ise ülke kanunları çerçevesinde suç kapsamına giren etkenler, bunların bir birleri ile olan etkileşimleri, suçu ortadan kaldıran temel nedenler akla gelmelidir.
Bu kapsamda ACAR&TOPCAN Hukuk Bürosunca ceza hukukuna ilişkin olarak; Müvekkilleri adına soruşturma aşamasından başlayarak gerekli her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ceza Hukuku ve Ceza Davalarına ilişkin genel olarak Hizmetlerimiz;
• Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
• Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
• Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
• Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
• Temyiz dilekçesi hazırlanması
• Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması