ACAR&TOPCAN Hukuk Bürosu, müvekkillerine gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dahil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır. Buna ilişkin olarak büromuzda; Tapu iptal ve tescil, ecrimisil, istirdat, kiranın tespiti ve uyarlanması, tahliye, müdahelenin men-i davaları ile birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi, kat mülkiyeti kanuna ilişkin otaya çıkan sorunların çözümü, gayrimenkul üzerine intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesisi ve terkini konularında hizmet verilmektedir.