ACAR&TOPCAN Hukuk Bürosu’nun sunduğu hukuki hizmetler arasında İdare ve Vergi Hukuku da bulunmaktadır. Büromuzda İdare Hukukuna ilişkin olarak; İdari işlemler, imar sorunları, ihale dosyası ve teklif hazırlama işlemleri, ihalelere karşı idari başvuru ve dava yolları, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerine karşı korunma yolları, idari işlemlere ilişkin iptal davaları ve tam yargı davaları ile Vergi hukukundan doğan ödeme emrini iptal davaları, Gelir Vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, vergi mevzuatından doğan diğer davalar konusunda çok sayıda müvekkile dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.