ACAR&TOPCAN Hukuk Bürosu, Çeşitli Sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerinin çalışanlarıyla olan uyuşmazlıklarının çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda hukuk büromuzda başta işe iade davaları, kıdem, ihbar, fazla çalışma, iş kazalarına dair talep edilen tazminatların tahsili için davalar olmak üzere İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözümünde etkin rol oynamaktadır.