Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi ACAR&TOPCAN Hukuk Bürosu’nun ana faaliyet konularından birini oluşturmaktadır.

Günümüzde gitgide karmaşık bir hal alan iş dünyasına başarılı olmanın sırrı, iş ortaklarınızla yapılacak anlaşmaların etkin ve uygulanabilir olmasıdır. Bu nedenle iş dünyasına ilişkin birbirinden farklı birçok disiplin ve olasılığın doğru analiz edilerek hukuki hizmet sağlanması temel bir gereksinim haline gelmiştir.

Bu Kapsamda Büromuzda;

• Ticari Sözleşmelere ilişkin olarak; Müvekkillerinin yapısal ve sektörel özelliklerini göz önünde bulundurmak suretiyle, sözleşmelerin hazırlanması müzakere edilmesi ve revize edilmesi konusunda hizmet verilmektedir. Yine Sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü için tahkim ve mahkeme süreçlerinde etkin rol alınmaktadır.

• Şirketler Hukukuna ilişkin olarak ise şirketin kurulma sürecinden başlayarak ticari faaliyetlerin her aşamasında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda; *Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde süreç yönetimi ve hukuki danışmanlık,

*Şirketler topluluğunda şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık,
*Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması,
*Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması,
*Genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık,
* Pay sahipleri ile şirket arasındaki ihtilafların çözümünde danışmanlık, olmak üzere pek çok alanda hizmet verilmektedir.